Yrkesintroduktion - Allmän inriktning, specialpedagogisk profil

 

Hos oss får elever med neuropsykiatriska diagnoser, generell språkstörning, dyslexi, minnesstörningar och elever som av andra skäl är i behov av undervisning i liten grupp, möjlighet till genomtänkt och anpassad undervisning.

Samtliga lärare har specialpedagogisk kompetens. Speciallärare, specialpeda- gog, psykolog, lärarassistenter och elev- assistenter är förutom lärarna också knutna till teamet. 

Dela:
Kategorier: