Yrkesintroduktion - Allmän inriktning

Yrkesintroduktion

På skolan finns Yrkesintroduktion – Allmän inriktning. Du kommer att få välja ett yrkesspår:

 Allmän
 Bilverkstad
 Café- och bakverkstad
 Hår- och skönhetsverkstad  Metallverkstad
 Träverkstad

I verkstaden får du möjlighet att prova på yrkesområdet och du får grundläggande kunskaper inom delar av det. Du läser delar av/hela kurser från de nationella yrkesprogrammen. Efter avslutat moment får du ett intyg/certifikat på det du lärt dig.

Spåret ”Allmän” är till för dig som inte vet vilket yrkesområde du är intresserad av. Här arbetar vi bland annat med kursen Sju–Tjugo och du har möjlighet att göra praktik på någon arbetsplats.

Eftersom din utbildning ska anpassas efter dina behov och mål kommer schema och studieplan vara helt individuella. På yrkes- introduktion är basschemat halva veckan yrke och halva veckan grundskoleämnen. Det finns också möjlighet att läsa vissa gymnasiekurser. Lärarna arbetar i team och det är alltid flera vuxna i klassrummet. Du kan läsa i stor eller liten grupp, bero- ende på vad som passar dig. 

Dela: