Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion

* med allmän inriktning

* med allmän inriktning och specialpedagogisk profil

* mot Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt arbete

* mot Handels- och administrationsprogrammet, inriktning administrativ service profil IT-service

Under den allmäna inriktningen väljer du ett yrkesspår:

  • bageri
  • finsnickeri
  • fordon
  • frisör

Du läser kurser från de nationella yrkesprogrammen och kompletterande grundskolekurser. Efter avslutat moment får du ett intyg eller certifikat på det du har lärt dig. Hos oss arbetar du utifrån din individuella studieplan. Vi lägger stort fokus på att du ska få arbeta med just det som du behöver för att nå målen. Inom ramen för yrkesintroduktion ingår arbetsplatsförlagt lärande eller praktik. Utbildningen är ett till tre år och syftet med utbildningen är att du lättare ska kunna få ett jobb eller att du kan studera på ett nationellt program.

Dela:
Kategorier: