Särskilt stöd

Antal: 2

  • Informationskväll

    Tisdagen den 18 september är elever och vårdnadshavare välkomna på informationskväll kl.17.00-19.00 i Codeliasalen. Den nya skolledningen, lärare och elevhälsoteam informerar om skolan och hur vi arbetar.

    Kategorier: