Särskilt stöd

Antal: 2

  • Yrkesintroduktion - särskilda behov

    Hos oss får du med särskilda behov en anpassad undervisning och ett genomtänkt upplägg utifrån dina behov, inom ramen för yrkesintroduktion. Samtliga lärare har specialpedagogisk kompetens och arbetar nära elevhälsoteamet.  

  • Informationskväll

    Tisdagen den 17 september är elever och vårdnadshavare välkomna på informationskväll kl.17.00-19.00 i Codeliasalen. Den nya skolledningen, lärare och elevhälsoteam informerar om skolan och hur vi arbetar.

    Kategorier: