Socialt

Antal: 1

  • Start

    Somliga av er går vidare till andra studier på folkhögskolor och KOMVUX, andra läser sitt kommande år på annan gymnasieskola i staden. Vi önskar er alla lycka till!