Studie- och yrkesvägledare

Söker du plats på Språkintroduktion skall du vända dig till vår studie -och yrkesvägledare Agneta Gerdau.

För plats på Preparandutbildning, Individuellt alternativ och Yrkesintroduktion kontaktar du vår studie -och yrkesvägledare Susann Dahlby.