Skolledning

Skolledningen utgörs av Rektor Jennie Rosengren, gruppchefer Leonard Killander, Ingela Whilner, Cecilia Höglund och administrativ chef Linda Bjurshammar.