Distansundervisning från och med 18 mars

Med anledning av regeringens rekommendation har huvudman idag beslutat att samtliga gymnasieskolor i Stockholms stad ska bedriva undervisning på distans från och med onsdagen den 18 mars.

Du som är elev på Enskede gårds gymnasium får inte komma till skolan för undervisning tills vidare.  Du har rätt till undervisning men på grund av risk för smittspridning av Coronaviruset kommer du att studera hemifrån.

Du följer ditt schema och arbetar digitalt

Du kommer att följa ditt vanliga schema och håller kontakt med din mentor och undervisande lärare digitalt eller via telefon. Detta kräver att du som elev tar ditt ansvar och studerar hemifrån. Behöver du stöd kontaktar du din mentor. Undervisande lärare ansvarar för att du på distans får den undervisning du har rätt till.

Hämta läromedel på skolan

Du kan komma till skolan denna veckan (v.12) för att hämta ut läromedel eller din dator. Kontakta din mentor för att boka en tid.

Studiedag 19 mars

På torsdag den 19 mars har du studiedag som planerat. Det betyder att du inte kommer att ha någon undervisning denna dag.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal kommer att ske via telefon. Om du har möjlighet kan du förbereda dig hemifrån genom att slå på datorn och gå in i Skolplattformen för att se dina omdömen. Mentor ringer upp dig på avtalad tid.

Vid sjukdom

Du eller din vårdnadshavare om du är omyndig, anmäler frånvaro enligt våra vanliga rutiner. Det vill säga till din mentor eller via appen ”Anmäl frånvaro”.

Bidrag från CSN

Undervisande lärare kommer att föra närvaro som vanligt. Du kommer att få behålla ditt studiestöd även om du studerar på distans förutsatt att du tar det ansvar du förväntas ta. Vi vill understryka att distansundervisningen kräver ett aktivt deltagande från dig.

APL

Du som har en APL-plats fortsätter att gå till denna om inte APL-platsen eller skolledningen beslutar något annat.

Har du frågor?

Den här situationen är ny för oss alla men vi i skolan gör allt för att säkerställa att du får den undervisning du har rätt till. Har du frågor kontaktar du i första hand din mentor.

Hälsningar från skolledningen

 

Dela:
Kategorier: