Skärpt uppmärksamhet på elevers symptom

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i skola, arbetsliv och privatliv. Du kan bidra till att minska spridningens omfattning. Är du frisk ska du gå till skolan.

Riktlinjer för närvaro och frånvaro

Med anledning av den förändrade bedömningen är det viktigt att alla skolor skärper uppmärksamheten på elever som uppvisar symptom på förkylning eller luftvägsinfektion. Är du sjuk sjukanmäler du eller din vårdnadshavare dig. Du stannar hemma två dygn efter det att du är fri från symptom. Blir du sjuk i skolan kontaktar vi din vårdnadshavare så att du kan hämtas om det behövs. Detta innebär att vi använder ordinarie rutiner vid sjukdom och sjukanmälan.

Om du behöver extra stöd

Om du har olika typer av medicinska tillstånd är det din patientansvariga läkare inom regionens hälso-och sjukvård som kan göra den säkraste bedömningen om du ska gå i skolan.  
I avvaktan på besked från den patientansvariga läkaren är skolan frikostig med att hitta lösningar så att du ska kunna fullfölja dina studier på annat sätt.

Stockholms stad följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt. Stadens skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Skolledningen

Dela: