Till dig - brev från skolans rektor

Jag heter Ingela Wihlner och är sedan måndagen den 17 december tillförordnad rektor på Enskede Gårds gymnasium. Det har nu gått en vecka sedan den tragiska händelsen på skolan som drabbade oss alla med chock och bestörtning. Den har påverkat alla på skolan på olika sätt. Detta har givietvis väckt många känslor och frågor, såväl hos elever på skolan som hos er som står elever nära.

Sedan händelsen har vi på skolan arbetat på flera olika sätt för att stödja elever och personal i denna svåra sitation.
Vi har bland annat haft:

  • anpassade öppettider,
  • bemannade dörrar vid skolans ingångar samt
  • en ökad vuxennärvaro.

Skolan har även haft frivilliga krisstödjare från Röda Korset på plats samt:

  • fältassistenter,
  • psykologer,
  • polisens trygghetsteam,
  • imamer och
  • präster

som arbetat för att skapa trygghet i skolan. Det har även funnits möjlighet för samtalsstöd både individuellt och i grupp.

Hjälp och stöd i en svår situation

Vi är medvetna om att alla som kanske skulle behöva den här hjälpen inte har varit på plats, haft ork eller önskat ta emot det stödet. Det kan också vara så att reaktioner efter en sådan här händelse kan uppkomma senare. Vi uppmanar därför alla i elevernas närhet att ta hand om varandra.
Vi bifogar en text som handlar om hur man kan samtala med unga som varit med om svåra händelser samt en lista över kontaktuppgifter till relevanta organisationer för den som har behov av stöd eller frågor kring den aktuella situationen. 

Jullovet förlängs

Under jullovet ska skolledningen se över hur vi ska arbeta framöver för att skapa trygghet och studiero för alla på skolan. Jullovet förlängs med två dagar och eleverna börjar den 15 januari 2018, detta för att personalen ska få arbeta veckan innan med dessa frågor och stå redo att välkomna eleverna tillbaka.

Med hopp om en fridsam ledighet.
Varma hälsningar,

Ingela Wihlner
Tf rektor

___________________________________

Denna text har redigerats för läsning på webb. Du kan också läsa brevet i sin ursprungliga form (PDF)

Dela:
Kategorier: