Kompletterande uppgifter till Migrationsverket

Angående tillfälliga uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier

Migrationsverket är de som tar emot ansökan från den som vill söka tillfälligt uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Inte alla som läser på gymnasiet får tillstånd men alla får söka.

Kommer du söka så ska du gå till migrationsverket. Här hittar du adress till migrationsverket.

Migrationsverket

 

Från skolan kan du få ett intyg på att du går här och en lapp med skolans uppgifter.

 

Kontaktperson på skolan: cecilia.hoglund@stockholm.se Gruppchef för språkintroduktion

Dela:
Kategorier: