Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan

Du som är frånvarande ska anmäla detta till skolan före klockan 8.00. För elever under 18 år är det vårdnadshavare som ska göra frånvaroanmälan. Du gör din frånvaroanmälan genom att ringa till telefonsvarare på 0515-77 70 21.

När du ringer in bör du ha ditt tiosifriga personnummer redo att knappa in. Du som inte har ett tiosiffrigt personnummer ska ringa till din mentor, se telefonnummer.

Blir du sjuk under dagen ska du i första hand ta kontakt med skolsköterskan och i andra hand mentor.

Ledighet

Du som vill söka ledigt vänder sig till din mentor. Ledighet i upp till tre dagar kan beviljas av mentor men längre ledighet måste beviljas av rektor. Prata med din mentor så får du en ansökningsblankett.

Kom ihåg att anmäla din frånvaro

Det är viktigt att du anmäler dig frånvarande samt söker ledigt när du tänker resa bort. Är du borta från skolan utan att gjort det räknas din frånvaro som icke anmäld och då kan du förlora rätten till studiemedel.

Dela:
Kategorier: