Skolledning

 

Skolledningen utgörs av Rektor Jennie Rosengren, Utbildningsledare Leonard Killander, Ari Keränen och Ingela Wihlner.   

 

Antal: 4